Parapety vnitřní

Základem parapetní desky vnitřního parapetu je nosič, který se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD desky. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL. DTD Parapety nabízíme ve 16 základních dekorech. Díky této široké kolekci, která obsahuje UNI barvy (bílá, šedá) i imitace kamene a masivu, se dají dobře sladit s interiérem a okny Vašeho domova.

  1. parapety vnitnří dřevotřískové
  2. parapety vnitřní plastové

Parapety vnitřní dřevotřískové – vzory barev
Parapety vnitřní plastové – vzory barevZaměření vnitřního parapetu

Pokud nebudeme parapet zasekávat do zdi, tak změříme délku špalety a odečteme 5 mm pro boční krytky.

Pokud budeme parapet zasekávat do zdi, tak zaměříme délku špalety a přičteme min. 20 mm. Potom bude parapet zasekán 10 mm na každé straně ve zdi.

V případě, že špalety nejsou kolmé nýbrž rozevřené, musíme postupovat při stanovení délky vnitřního parapetu jinak, a to odměřením rozměru z hrany na hranu omítnuté špalety v nejotevřenějším místě a přičíst 20 mm.

Hloubku (šířku) vnitřního parapetu zaměříme s ohledem na topný registr. Pokud jej budeme překrývat musíme volit výběr pouze z nabídky dřevotřískových parapetů. Při úplném překrytí musí mít parapet vyříznutý obdélníkový otvor pro mřížku. Touto úpravou docílíme volného proudění teplého vzduchu k oknu, aby nedocházelo k zarosení skel okna.

V případě že nebudeme topný registr překrývat, rozměr hloubky (šířky) měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna k hraně omítnuté špalety, připočteme tloušťku nosu parapetu (25 mm) a minimální vůli mezi nosem a zdí 20 až 30 mm. (šířka + 25 nos + 30 vůle)

V objednávce zákazník udává vždy přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku bez bočních krytkek a šíři včetně přesahu parapetu přes špaletu (viz. nákres)!Parapety venkovní


  1. parapety venkovní hliníkový tažený s nosem 25mm
  2. parapety venkovní hliníkový ohýbaný s nosem 40mm
  3. parapety venkovní pozinkovaný

Parapety venkovní hliníkové tažené

Vyznačují se především vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, která usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled. Povrch tažených hliníkových parapetů je opatřen ochranou plastovou folií, která se po montáži odstraní.

Parapety venkovní hliníkové ohýbané

Ohýbaný hliníkavý parapet je ekonomicky velmi atraktivní varianta k taženému parapetu. Plně jej nahrazuje nejen esteticky ale je i velmi kvalitní náhradou mechanických vlastností. Povrch ohýbaného hliníkového parapetu je proti mechanickému poškození opatřen plastovou folií, která se po montáži odstraní. Venkovní parapety dodáváme ve 2 základních barvách.

Parapety venkovní pozinkované

Pozinkový parapet je ekonomicky nejlevnější variantou. Povrch pozinkovaného parapetu je proti mechanickému poškození opatřen plastovou folií, která se po montáži odstraní. Venkovní parapety dodáváme ve 4 základních barvách a dekory Tmavě hnědá - RAL 8019 a Ořech - renolit, jsou na dotaz.


Parapety venkovní pozinkované – vzory barev
Zaměření venkovního parapetu

Délka venkovního parapetu včetně krytek by měla být minimálně shodná s rozměrem rámu okna. Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu je o 8-10 mm kratší z důvodu síly stěny krytky a tepelné roztažnosti parapetu.

Při omítnutí venkovní špalety musí špaleta lícovat s vnitřní hranou krytky. Jelikož je nepřípustné aby byly boční krytky osazeny na parapet pod jiným úhlem než 90°, nesmí být venkovní špaleta rozevřena.

Hloubku (šířku) venkovního parapetu si zákazník volí obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Šíře se měří od parapetní drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna po hranu omítnuté špalety a zákazník si vždy připočte velikost přesahu parapetu, který je cca. 40-60 mm (s dodržením daných šířek, ve kterých se parapet dodává). Pokud se budou parapety usazovat před zateplením, potom je nutné přičíst ještě toto zateplení. Šíře boční strany krytky je u PVC krytky 25mm a u Hliníkové krytky 30mm.

V objednávce zákazník udává vždy přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku bez bočních krytkek a šíři včetně přesahu parapetu přes špaletu (viz. nákres)!


  • /
  • /
  • /
  • /

Zajistíme kompletní výměnu, zaměření, dodání a odbornou instalaci parapetů.

Máte dotaz?

Napište nám

© 2016 RM – Domino | Design by W3layouts | Created Ivan Petřvalský